Killan esittely

Mikrobiologikilta-Mikrobiologgillet r.y. perustettiin Otonpäivänä vuonna 1981 toimimaan mikrobiologien yhdyssiteenä. Perustajajäseniä oli 63. Tällä hetkellä Kiltaan kuuluu yli 300 jäsentä.

Kilta toimii Suomen mikrobiologien yhdyssiteenä, kehittää tiedon ja kokemusten vaihtoa jäsenistönsä sisällä, parantaa mikrobiologian ja mikrobiologien asemaa ja arvostusta Suomessa sekä lisää yleistä tietoutta mikrobiologiasta.

Killan toimintaan kuuluvat jäsentilaisuudet, seminaarit ja ekskursiot sekä killan julkaisema Inocula-lehti. Sääntömääräisesti kilta kokoontuu kevätkokoukseen helmi-toukokuussa ja syyskokoukseen loka-joulukuussa. Kokoukset on useimmiten pidetty jonkin tutkimus- tai tuotantolaitoksen tiloissa, jolloin killan jäsenillä on ollut mahdollisuus tutustua myös isäntänä toimivan laitoksen toimintaan. Ekskursioita on tehty niin kotimaassa kuin lähinaapureihinkin. Killan tulevista tapahtumista saat tietoa jäsenkirjeistä ja killan uudistuneilta kotisivuilta.