Kevätkokous 3.5.2018

Miten maalit ja mikrobiologia liittyvät toisiinsa? Tervetuloa kuulemaan vastauksia tähän kysymykseen Mikrobiologikillan kevätkokoukseen to 3.5.2018 Tikkurilaan osoitteeseen Kuninkaalantie 1 Vantaa klo 17 alkaen. Ohjelmassa on yritysvierailu, jossa pääsemme näkemään ja kuulemaan, kuinka mikrobiologian osaamista hyödynnetään maalien valmistuksessa ja tuotantohygienian valvonnassa. Lisäksi luvassa on kierros tuotannon puolelle ja mahdollisesti myös laboratorioon. Lopuksi kokoustetaan ja kuullaan, mitä mielenkiintoista toimintaa on luvassa kuluvalle vuodelle. Emäntinämme toimivat mikrobiologit Mari Raulio ja Mervi Suominen Tikkurilasta. Ilmoittautumiset osoitteeseen susanna.pussila(at)gmail.com viimeistään 26.4.

Kevätkokouksen esityslista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 3. Esityslistan hyväksyminen
 4. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien, ääntenlaskijoiden valinta
 5. Edellisen vuoden tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. Edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistaminen
 7. Edellisen vuoden hallituksen ja muiden tilivelvollisten tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen
 8. Mikrobiologikillan toimikuntien tilannekatsaus
 9. Ilmoitusasiat
 10. Muut esille tulevat asiat
 11. Kokouksen päättäminen
Lisätty: