Liity jäseneksi!

Jäseneksi kiltaan voivat liittyä akateemisesti koulutetut mikrobiologit tai muuten ansioituneet mikrobiologian harjoittajat. Opiskelijajäseniksi voivat liittyä opiskelijat, joiden pääaine on mikrobiologia tai joiden koulutusohjelmassa mikrobiologia on keskeisellä sijalla. Killan hallitus käsittelee jäsenanomukset ja ilmoittaa jäseneksi hyväksymisestä kirjallisesti. Hyväksymisilmoituksen mukana seuraa ohjeet jäsenmaksun maksamista varten.

Jäsenmaksut vuonna 2016 ovat seuraavat:

Varsinainen jäsen 20,00 euroa
Perustutkintoa opiskeleva jäsen (=opiskelijajäsen) 10,00 euroa
Eläkeläisjäsen 10,00 euroa
Kannattajajäsen 50,00 euroa

Kiltaan hyväksytyt jäsenet maksavat jäsenmaksunsa vuosittain tilille Nordea FI15 1745 3000 1108 50. On erittäin tärkeää, että jäsenmaksut maksetaan käyttäen kunkin jäsenen henkilökohtaista viitenumeroa.

Kilta pitää jäsenistään jäsenrekisteriä. Jäsenmatrikkeli puolestaan on julkaistu kolme kertaa, ja viimeisin painos on vuodelta 1995.

Jäseneksi hakeminen sekä jäsentietojen muutosilmoitus tehdään jäsenrekisterilomakkeella.