Biocodex Microbiota Foundation – kansallinen apuraha 2023, haku auki

Ohessa tiedoksi Biocodex Microbiota Foundationin hakujulistus koskien kansallista apurahaa 2023. Jaossa on yksi 40 000 €  suuruinen apuraha. Aiheena tänä vuonna ”Microbiota, Dysbiosis and Diseases”.

Apurahan haku on auki ja päättyy 31.12.2022. Päätöksen tekee riippumaton asiantuntijaraati maaliskuun 2023 loppuun mennessä. Tarkemmat hakuohjeet ja lisätiedot löytyvät tästä linkistä: http://www.mikrobiologikilta.fi/wp-content/uploads/2022/10/106191696_BMF_Kansallinen-apuraha-2023_FI.pdf

Lisätty:

Mikrobiologikillan vuosikokous tiistaina 14.12.2021 kello 18.

Tervetuloa Mikrobiologikillan vuosikokoukseen tiistaina 14.12.2021 alkaen kello 18.

Pahenevan koronatilanteen vuoksi yhdistyksemme sääntömääräinen vuosikokous pidetään etäkokouksena. Osallistumislinkki lähetetään myöhemmin sähköpostitse.

KOKOUKSEN ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaaminen

2. Päätösvaltaisuuden ja laillisuuden toteaminen

3. Kokouksen järjestäytyminen. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi

pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Ilmoitusasiat

6. Syyskokouspöytäkirjan hyväksyminen

7. Edellisen vuoden tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

8. Edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistaminen

9. Edellisen vuoden hallituksen ja muiden tilivelvollisten tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen

10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksujen suuruus

11. Hallituksen puheenjohtajan valinta

12. Hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden valinta

13. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

14. Mikrobiologikillan toimikuntien tilannekatsaus

15. Muut esille tulevat asiat

16. Kokouksen päättäminen

Ystävällisin terveisin

Mikrobiologikillan hallitus

Lisätty: